Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Mỗi sáng lại tốn 1 cái bao cao su với bạn gái